Sklep internetowy firmy multicomp
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
  Katalog » Regulamin
Regulamin
Regulamin Sklepu – Platformy B2B:

1. Sklep internetowy  sklep.multicomp.pl  jest platformą B2B przeznaczoną dla Firm i instytucji z terenu Polski ( wymagany polski NIP i REGON ) zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę multicomp Dariusz Trzos , ul. Kraszewskiego 23 , 30 -110 Kraków, wpisaną do rejestru ewidencji działalności gospodarczej w Krakowie , pod numerem 21113/95, o numerze NIP 677-101-98-97

2. W Sklepie Dostawca przyjmuje zamówienia towarów oraz usług za pośrednictwem sieci Internet tylko do celów zawodowych.

3. Informacje zawarte na stronie sklep.multicomp.pl nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

4. Procedura zamówienia towarów oraz usług w Sklepie jest następująca:

a) Na podstawie informacji o towarach i usługach zamieszczonych w Sklepie, o których mowa w pkt 3 powyżej, Zamawiający dokonuje wyboru towaru, którego zamówienie jest zainteresowany oraz składa wstępne zamówienie na ten towar

b) W odpowiedzi na wstępne zamówienie do Zamawiającego wysyłana jest pocztą elektroniczną wygenerowana automatycznie przez system informatyczny odpowiedź o przyjęciu wstępnego zamówienia na towar.

c) Akceptując informację otrzymaną z systemu informatycznego Zamawiający składa ostateczne zamówienie, stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowy zamówienia wskazanego przez siebie towaru lub usługi na warunkach opisanych na stronie sklep.multicomp.pl

d) Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Zamawiającego pocztą elektroniczną lub telefonicznie ostatecznego potwierdzenia przyjęcia do realizacji ostatecznego zamówienia z wystawioną fakturą proforma, o którym mowa w lit. c powyżej.

5. W przypadku niedostępności części towarów lub usług objętych wstępnym zamówieniem Zamawiający jest informowany o zaistniałej sytuacji przed złożeniem ostatecznego zamówienia, o którym mowa w pkt 4 lit c. W takim przypadku Zamawiający może złożyć ostateczne zamówienie wyłącznie na towary dostępne, zgodzić się na wydłużenie czasu dostawy lub w całości zrezygnować z zamówienia

6. Do oferty promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą zamówień.

7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Zamawiającego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

8. Zamawiający nie może wprowadzać zmian w ostatecznym zamówieniu i nie może anulować złożonego ostatecznego zamówienia.

9. Wszystkie ceny brutto podawane są w Sklepie w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca dla Stron od chwili otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia do realizacji jego ostatecznego zamówienia, zgodnie z pkt 4 lit. c oraz lit. d powyżej.

10. Dostawca ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie , wprowadzania nowych towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie mają wpływu na ostateczne zamówienia przyjęte do realizacji zgodnie z pkt 4 lit. c oraz lit. d powyżej. Ceny w sklepie internetowym i ceny w sklepie stacjonarnym mogą się różnić.

11. Termin dostawy zamówionego towarów i usług jest ustalany indywidualnie. Terminy dostawy, o których mowa powyżej mogą ulec przedłużeniu jeżeli Zamawiający wyraził na to zgodę zgodnie z pkt 5 Regulaminu. Czas dostawy ulega wydłużeniu o dni świąteczne i soboty. Dostawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn losowych zgodnie z odpowiednimi zapisami prawa przewozowego. Wszystkie przesyłki są dostarczane poprzez firmy kurierskie na koszt Zamawiającego. Koszt transportu wynosi 20.00 zł brutto w przypadku płatności przelewem, 35.00 zł brutto w przypadku płatności za pobraniem.

12. Maksymalna wartość zamówienia to 12 000.00zł.

13. Dostawca może odmówić przyjęcia do realizacji ostatecznego zamówienia jeżeli ilość zamówionych sztuk tego samego artykułu jest powyżej 5 szt.

14. Zamawiający może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a. przy odbiorze w sklepie – opcja dostępna w przypadku rezerwacji towaru , 
b. płatność z góry przelewem,
c. przy odbiorze - należność pobiera kurier,

15. Zamawiający w imieniu Firmy ma prawo odstąpić od umowy zamówienia z podaniem przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Firmie w wypadkach:

a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych w tym programów i gier po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

c) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

d) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

16. Towar, w stosunku do którego Zamawiający odstąpił od umowy zgodnie z pkt 15, musi być zwrócony Dostawcy w stanie niezmienionym, czyli takim w jakim znajdował się w chwili jego otrzymania od Dostawcy, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Towar powinien być odesłany razem z otrzymaną wraz z nim kopią faktury z wypełnioną częścią "zwrot". Po zgłoszeniu zwrotu klient otrzymuje drogą elektroniczną numer RMA który powinien zostać umieszczony na liście przewozowym. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Zamawiającego konto.
Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

17. Umowa zamówienia towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

18. Wszystkie towary i usługi zamówione w Sklepie objęte są gwarancją producenta. Dostawca nie jest producentem towarów oraz usług prezentowanych w Sklepie.
Roszczenia z tytułu gwarancji należy zgłaszać do serwisu wskazanego w załączonym do towaru dokumencie gwarancyjnym oraz zgodnie z warunkami tam zamieszczonymi.
W przypadku braku wskazania w karcie gwarancyjnej serwisu, do którego należy dostarczyć wadliwy towar, towar może być dostarczony na adres Dostawcy.
Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu gwarancji wraz z dowodem zakupu oraz opisu usterki .
W razie nie dostarczenia wymienionych dokumentów Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej

19. Dostawca odpowiada wobec zamawiającego za niezgodność zamówionego w Sklepie towaru z umową zamówienia .

20. W przypadku dochodzenia roszczeń, o których mowa w pkt 19 ,Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć wadliwy sprzęt na adres Dostawcy:
multicomp Dariusz Trzos , ul. Kraszewskiego 23 , 30 -110 Kraków.

21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu i mają zastosowanie wyłącznie do umów zamówień zawartych po zamieszczeniu zmian.

22. Ceny produktów objętych promocjami są uznawane tylko przez zamówienie na stronie internetowej Sklepu - Platformie B2B .
Powrót
Kontakt
GSM
comarch.multicomp.pl
Godziny działania sklepu
pn - pt, od 9 do 17
Informacje
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest

 online.
Wapro promocja na start -30%
16 April 2024
2993953 wywołań od 22 March 2011
Copyright © 2012 oscGold
Czas przetwarzania strony: 0.038 sek with 20 zapytan