Sklep internetowy firmy multicomp
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
  Katalog » Insert Nexo - wersja 50 + 50.0.3
Aktualności
Insert Nexo - wersja 50 + 50.0.3   Data: 01 May 2024


Pojawiła się aktualizacja 50.0.3 systemu InsERT nexo, poniżej najważniejsze zmiany:

 • Problem z pobieraniem ofert internetowych - Poprawiono problem z pobieraniem parametrów ofert internetowych objawiający się komunikatem "Could not cast or convert System.String to InsERT.Moria.Allegro.Dto.CategoryParameterList".Pojawiła się aktualizacja 50.0.2 systemu InsERT nexo, poniżej najważniejsze zmiany:

 • Pojazd w zapisach KPiR - Poprawiono wyświetlanie pozycji "W koszty" w zapisie wydatku KPiR w przypadku gdy wypełnione zostały dane dotyczące wydatku na pojazd ale bez wskazania samego pojazdu.
 • Podgląd dokumentów OCR - Poprawiono wczytywanie plików dokumentów z Portalu Biura oraz Portalu Dokumentów firmy. Problem objawiał się brakiem podglądu wczytywanego pliku na wybranych dokumentach.Pojawiła się aktualizacja 50.0.1 systemu InsERT nexo, poniżej najważniejsze zmiany:

 • Zlecenia produkcyjne do dokumentów sprzedaży - Poprawiono błąd uniemożliwiający wystawianie zleceń produkcyjnych montażu do faktur sprzedaży.
 • Wyłączono walidację symboli urządzeń serwisowanych - W urządzeniach serwisowanych dla zleceń serwisowych wyłączono walidację symboli.
 • Odbiór dokumentów XML - Poprawiono odbiór dokumentów XML przesłanych do księgowości komunikacją off-line.

Pojawiła się nowa wersja 50 systemu InsERT Nexo/Nexo Pro.
Zobacz filmy z omówieniem zmian na YouTube

Zmiany w Subiekcie nexo: Stwórz miniobieg dokumentów otrzymanych z KSeF. Wyznacz osobę decyzyjną, która określać będzie, czy dany dokument ma być przetwarzany w Subiekcie, w Księgowości czy też nie powinien być przetwarzany. Dla dokumentów sprzedaży z formą "dokument do KSeF" Subiekt rozróżnia datę wystawienia (przez KSeF) od daty wytworzenia (dokumentu w Subiekcie). Wybierz własny typ dokumentu zakupu dla dokumentów odebranych z Krajowego Systemu e-Faktur. Nowy podgląd e-Faktur umożliwia przeglądanie dokumentów w formie pełnej albo uproszczonej. W nowej wersji programu można tworzyć własne kolumny do serwisów oraz raportów. Kolumny można stworzyć przy wykorzystaniu raportów własnych lub za pomocą sfery. Funkcję należy wcześniej włączyć w Laboratorium. Dodano możliwość wyświetlania powiadomień z nexo w systemie powiadomień Windows. W nowej wersji programu podgląd zaznaczonej pozycji na liście nie musi znajdować się jedynie poniżej listy. Obecnie można zdecydować, czy podgląd powinien być pod listą, czy z prawej/lewej strony listy. W komentarzach wymieniono komponent do wpisywania wiadomości, dzięki czemu możliwe jest teraz użycie podstawowego formatowania tekstu jak: kursywa, pogrubienie, podkreślenie. Wpisane adresy stron internetowych są linkami. Kolejna zmiana dotyczy możliwości kopiowania treści komentarzy.
Zmiany w Gestorze nexo:
 • Sprawdzanie wersji Windows i SQL ServerOd tej wersji nexo nie będzie się instalować ani uruchamiać na komputerach niespełniających minimalnych wymagań co do wersji Windows lub SQL Server.
 • Własne kolumny (w Laboratorium)
W nowej wersji programu można tworzyć własne kolumny do serwisów oraz raportów. Kolumny można stworzyć przy wykorzystaniu raportów własnych lub za pomocą sfery. Funkcję należy wcześniej włączyć w Laboratorium. W nowej wersji programu podgląd zaznaczonej pozycji na liście nie musi znajdować się jedynie poniżej listy. Obecnie można zdecydować, czy podgląd powinien być pod listą, czy z prawej/lewej strony listy. Dodano możliwość wyświetlania powiadomień z nexo w systemie powiadomień Windows. W wiadomości pocztowej oraz w kreatorze wysyłki zbiorczej dodano możliwość skorzystania z miejsc użycia kontaktów. Dodano możliwość zbiorczej realizacji działań w dokumenty handlowe. Zaznacz wybrane działania i wystaw jeden dokument do wielu działań, przepisując asortyment z działań na dokument realizujący. W komentarzach wymieniono komponent do wpisywania wiadomości, dzięki czemu możliwe jest teraz użycie podstawowego formatowania tekstu jak: kursywa, pogrubienie, podkreślenie. Wpisane adresy stron internetowych są linkami. Kolejna zmiana dotyczy możliwości kopiowania treści komentarzy.
Zmiany w Rachmistrzu nexo:
 • Sprawdzanie wersji Windows i SQL ServerOd tej wersji nexo nie będzie się instalować ani uruchamiać na komputerach niespełniających minimalnych wymagań co do wersji Windows lub SQL Server.
 • Pojazd w zapisach księgowych VAT i KPiRDodano możliwość wskazania pojazdu z kartoteki przy tworzeniu zapisów VAT i KPiR.
 • Czytelniejsze wydruki VAT i KPiRNa wydrukach ewidencji VAT, ewidencji przychodów oraz podsumowań KPiR i EP dodano możliwość wyłączenia drukowania wartości zerowych.
 • Wydruk deklaracji VIU-DO
Umożliwiono wydruk deklaracji rozliczającej transakcje VAT-OSS. Nowy, czytelniejszy i wygodniejszy w obsłudze podgląd dokumentu KSeF, zapisy VAT z wykorzystaniem szablonów dla e-Faktur, obsługi księgowej roli płatnika oraz wiele innych.
 • Dekretacja automatyczna po pozycjach dokumentu KSeF (w Laboratorium)Udostępniono opisywanie pozycji e-Faktur na potrzeby rozksięgowania wartości pozycji dokumentu w dekretacji automatycznej. Dokonany opis pozycji dokumentu może służyć do rozksięgowania wartości tej pozycji bądź jej filtrowana wg definicji w schemacie dekretacji.
 • Zapisy księgowe na podstawie dokumentów KSeF (w Laboratorium)Dodano wsparcie tworzenia zapisów VAT na podstawie dokumentów KSeF z wykorzystaniem definicji szablonów VAT.
 • Przenoszenie opisu księgowego dokumentów
Dodano możliwość przenoszenia podczas dekretacji automatycznej opisu księgowego (np. kategorii księgowej) z dokumentu źródłowego do opisu księgowego zapisu VAT. Dodano możliwość wyświetlania powiadomień z nexo w systemie powiadomień Windows. W nowej wersji programu można tworzyć własne kolumny do serwisów oraz raportów. Kolumny można stworzyć przy wykorzystaniu raportów własnych lub za pomocą sfery. Funkcję należy wcześniej włączyć w Laboratorium. W nowej wersji programu podgląd zaznaczonej pozycji na liście nie musi znajdować się jedynie poniżej listy. Obecnie można zdecydować, czy podgląd powinien być pod listą, czy z prawej/lewej strony listy. W komentarzach wymieniono komponent do wpisywania wiadomości, dzięki czemu możliwe jest teraz użycie podstawowego formatowania tekstu jak: kursywa, pogrubienie, podkreślenie. Wpisane adresy stron internetowych są linkami. Kolejna zmiana dotyczy możliwości kopiowania treści komentarzy. Stwórz miniobieg dokumentów otrzymanych z KSeF. Wyznacz osobę decyzyjną, która określać będzie, czy dany dokument ma być przetwarzany w Subiekcie, w Księgowości czy też nie powinien być przetwarzany.
Zmiany w Rewizorze nexo:
 • Sprawdzanie wersji Windows i SQL ServerOd tej wersji nexo nie będzie się instalować ani uruchamiać na komputerach niespełniających minimalnych wymagań co do wersji Windows lub SQL Server.
 • Pojazd w zapisach księgowych VAT i KPiRDodano możliwość wskazania pojazdu z kartoteki przy tworzeniu zapisów VAT i KPiR.
 • Czytelniejsze wydruki VAT i KPiRNa wydrukach ewidencji VAT, ewidencji przychodów oraz podsumowań KPiR i EP dodano możliwość wyłączenia drukowania wartości zerowych.
 • Dodaj szczegółowy opis w elektronicznym sprawozdaniu finansowym
W sprawozdaniach będących załącznikiem elektronicznego sprawozdania finansowego dodano możliwość umieszczania dodatkowych pozycji uszczegóławiających daną pozycję sprawozdania. Umożliwiono wydruk deklaracji rozliczającej transakcje VAT-OSS. Nowy, czytelniejszy i wygodniejszy w obsłudze podgląd dokumentu KSeF, zapisy VAT z wykorzystaniem szablonów dla e-Faktur, obsługi księgowej roli płatnika oraz wiele innych.
 • Dekretacja automatyczna po pozycjach dokumentu KSeF (w Laboratorium)Udostępniono opisywanie pozycji e-Faktur na potrzeby rozksięgowania wartości pozycji dokumentu w dekretacji automatycznej. Dokonany opis pozycji dokumentu może służyć do rozksięgowania wartości tej pozycji bądź jej filtrowana wg definicji w schemacie dekretacji.
 • Zapisy księgowe na podstawie dokumentów KSeF (w Laboratorium)Dodano wsparcie tworzenia zapisów VAT na podstawie dokumentów KSeF z wykorzystaniem definicji szablonów VAT.
 • Przenoszenie opisu księgowego dokumentów
Dodano możliwość przenoszenia podczas dekretacji automatycznej opisu księgowego (np. kategorii księgowej) z dokumentu źródłowego do opisu księgowego zapisu VAT. Dodano możliwość wyświetlania powiadomień z nexo w systemie powiadomień Windows. W nowej wersji programu można tworzyć własne kolumny do serwisów oraz raportów. Kolumny można stworzyć przy wykorzystaniu raportów własnych lub za pomocą sfery. Funkcję należy wcześniej włączyć w Laboratorium. W nowej wersji programu podgląd zaznaczonej pozycji na liście nie musi znajdować się jedynie poniżej listy. Obecnie można zdecydować, czy podgląd powinien być pod listą, czy z prawej/lewej strony listy. W komentarzach wymieniono komponent do wpisywania wiadomości, dzięki czemu możliwe jest teraz użycie podstawowego formatowania tekstu jak: kursywa, pogrubienie, podkreślenie. Wpisane adresy stron internetowych są linkami. Kolejna zmiana dotyczy możliwości kopiowania treści komentarzy. Stwórz miniobieg dokumentów otrzymanych z KSeF. Wyznacz osobę decyzyjną, która określać będzie, czy dany dokument ma być przetwarzany w Subiekcie, w Księgowości czy też nie powinien być przetwarzany.
Zmiany w Gratyfikancie nexo:
 • Sprawdzanie wersji Windows i SQL ServerOd tej wersji nexo nie będzie się instalować ani uruchamiać na komputerach niespełniających minimalnych wymagań co do wersji Windows lub SQL Server.
 • Własne kolumny (w Laboratorium)
W nowej wersji programu można tworzyć własne kolumny do serwisów oraz raportów. Kolumny można stworzyć przy wykorzystaniu raportów własnych lub za pomocą sfery. Funkcję należy wcześniej włączyć w Laboratorium. W nowej wersji programu podgląd zaznaczonej pozycji na liście nie musi znajdować się jedynie poniżej listy. Obecnie można zdecydować, czy podgląd powinien być pod listą, czy z prawej/lewej strony listy. Dodano możliwość wyświetlania powiadomień z nexo w systemie powiadomień Windows. W komentarzach wymieniono komponent do wpisywania wiadomości, dzięki czemu możliwe jest teraz użycie podstawowego formatowania tekstu jak: kursywa, pogrubienie, podkreślenie. Wpisane adresy stron internetowych są linkami. Kolejna zmiana dotyczy możliwości kopiowania treści komentarzy.
Zmiany w Biurze nexo:
 • Sprawdzanie wersji Windows i SQL ServerOd tej wersji nexo nie będzie się instalować ani uruchamiać na komputerach niespełniających minimalnych wymagań co do wersji Windows lub SQL Server.
 • Czytelniejsze wydruki VAT i KPiRNa wydrukach ewidencji VAT, ewidencji przychodów oraz podsumowań KPiR i EP dodano możliwość wyłączenia drukowania wartości zerowych.
 • Wydruk deklaracji VIU-DO
Umożliwiono wydruk deklaracji rozliczającej transakcje VAT-OSS. Dodano możliwość wyświetlania powiadomień z nexo w systemie powiadomień Windows. W nowej wersji programu można tworzyć własne kolumny do serwisów oraz raportów. Kolumny można stworzyć przy wykorzystaniu raportów własnych lub za pomocą sfery. Funkcję należy wcześniej włączyć w Laboratorium. W nowej wersji programu podgląd zaznaczonej pozycji na liście nie musi znajdować się jedynie poniżej listy. Obecnie można zdecydować, czy podgląd powinien być pod listą, czy z prawej/lewej strony listy.
 • Komentarze:
  •  
Nowe możliwości w komentarzach (w Laboratorium)
W komentarzach wymieniono komponent do wpisywania wiadomości, dzięki czemu możliwe jest teraz użycie podstawowego formatowania tekstu jak: kursywa, pogrubienie, podkreślenie. Wpisane adresy stron internetowych są linkami. Kolejna zmiana dotyczy możliwości kopiowania treści komentarzy.
Zmiany w Sello NX:
 • Sprawdzanie wersji Windows i SQL ServerOd tej wersji nexo nie będzie się instalować ani uruchamiać na komputerach niespełniających minimalnych wymagań co do wersji Windows lub SQL Server.
 • Własne kolumny (w Laboratorium)
W nowej wersji programu można tworzyć własne kolumny do serwisów oraz raportów. Kolumny można stworzyć przy wykorzystaniu raportów własnych lub za pomocą sfery. Funkcję należy wcześniej włączyć w Laboratorium. W nowej wersji programu podgląd zaznaczonej pozycji na liście nie musi znajdować się jedynie poniżej listy. Obecnie można zdecydować, czy podgląd powinien być pod listą, czy z prawej/lewej strony listy. Dodano możliwość wyświetlania powiadomień z nexo w systemie powiadomień Windows. Szybciej ustawiaj wymiary przesyłki w pakowanym zamówieniu dzięki możliwości wyboru gabarytu paczki w oknie pakowania. Listę dostępnych gabarytów możesz edytować w słowniku gabarytów paczek. Na pozycjach zamówienia wysyłkowego można teraz umieszczać także usługi jednorazowe, które następnie przenoszone są na dokumenty handlowe w Subiekcie.
 • Automatyzacja w Sello NX
  • Obsługa czynności związanych z komunikacją z klientemWysyłaj wiadomości e-mail oraz SMS za pomocą modułu Automatyzacja dla zamówień wysyłkowych Sello NX. Poinformujesz kupującego o różnych zdarzeniach w systemie, np. o ustawieniu statusu zamówienia na wysłane bądź też o przewidywanym opóźnieniu dostawy.
 • Integracja z kurierami
Nadawaj przesyłki poprzez Pocztę Polską i kuriera Pocztex 2.0 dzięki nowej integracji. Staramy się zapewnić obsługę najpopularniejszych kurierów i jest to już trzecia, po InPost i DPD integracja dodana do Sello NX.
 • Poprawki w drukowaniu etykiet kurierskich
  • Bezpośrednie drukowanie etykiet kurierskichW parametrach zamówienia wysyłkowego można teraz włączyć funkcję, która kieruje pobrane etykiety kurierskie bezpośrednio na wskazaną drukarkę.
 • Integracja z systemami handlowo-magazynowymi
Umożliwiono edycję parametrów połączenia Sello NX z Subiektem GT przydatną zwłaszcza po wykonywaniu zmian w danych konfiguracji serwera z bazą Subiekta GT. Dodatkowo Sello NX weryfikuje poprawność podłączanej ponownie bazy, tak aby była ona zgodna z poprzednio podłączoną. W komentarzach wymieniono komponent do wpisywania wiadomości, dzięki czemu możliwe jest teraz użycie podstawowego formatowania tekstu jak: kursywa, pogrubienie, podkreślenie. Wpisane adresy stron internetowych są linkami. Kolejna zmiana dotyczy możliwości kopiowania treści komentarzy.
Pełna lista zmian
Statystyka:
Przeglądano: 188
Dalej
Kontakt
GSM
comarch.multicomp.pl
Godziny działania sklepu
pn - pt, od 9 do 17
Informacje
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest

 online.
Insert Sprzedaż 1 MLN Licencji
15 July 2024
3035628 wywołań od 22 March 2011
Copyright © 2012 oscGold
Czas przetwarzania strony: 0.027 sek with 26 zapytan