Sklep internetowy firmy multicomp
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
  Katalog » Insert GT - wersja 1.79 + SP1 HF3
Aktualności
Insert GT - wersja 1.79 + SP1 HF3   Data: 17 April 2024


Opublikowano wersję 1.79 SP1 HF3 systemu InsERT GT


Zawiera ona następujące zmiany:

 • Rozwiązano problem zaokrąglania w deklaracjach PIT-36, PIT-36L i PIT-28 kwoty 1,5% podatku przekazywanej na rzecz organizacji pożytku publicznego. Aktualnie kwota ta jest najpierw zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku, a następnie do dziesiątek groszy w dół, a powinna być od razu zaokrąglana do dziesiątek groszy w dół. Przez błędną formułę w niektórych przypadkach kwota była zawyżona o 10 gr.
 • Poprawiono lokalizację nowej kolumny Forma dokumentu w rekordsecie wykorzystywanym do wydruków CR listy komponentów: Faktury sprzedaży, Faktury zakupu, Korekty faktur sprzedaży, Korekty faktur zakupu. Kolumna została umieszona na końcu listy.
 • Poprawiono błąd blokujący możliwości dodawania dokumentów powiązanych z szansą sprzedaży. Błąd występował tylko w przypadku korzystania z laboratoryjnej funkcjonalności obsługi e-Faktur i ich wysyłki do KSeF.
 • Poprawiono domyślne ustawienie filtra Data dokumentu w zestawieniu Rozliczenie Funduszu Ochrony Rolnictwa. Filtr wskazywał datę wystawienia mimo domyślnego wyliczenia wartości zestawienia według daty zakończenia dostawy.
 • Zwiększono precyzję wyliczania rabatu na podstawie cenników rozszerzonych do czterech miejsc po przecinku. Dotychczasowa precyzja mogła powodować wprowadzanie na dokument cen brutto innych niż zdefiniowane w cenniku [tylko NAV].Opublikowano wersję 1.79 SP1 HF2 systemu InsERT GT

Wprowadzono następujące zmiany:

 • Poprawiono plik wysyłki deklaracji CIT-8(33). Poprawka dotyczyła obowiązkowego wypełnienia danych darczyńcy w sekcji C załącznika CIT-D(8). Po zmianie dane te nie są wymagane.
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał skopiowanie planu kont z innego podmiotu.(aktualizacja)

Opublikowano wersję 1.79 SP1 HF1 systemu InsERT GT i zapowiedź HF2

Wprowadzono następujące zmiany:

 • Poprawiono błąd powodujący zablokowanie możliwości uruchomienia filtrów w zestawieniach typu SQL. Błąd dotyczył zestawień własnych i wbudowanych, objawiał się komunikatem mówiącym o braku aktywacji praw dostępu do wybranej funkcji.
 • Rozwiązano problem z tworzeniem deklaracji elektronicznej PIT-11 w przypadku wybrania osoby fizycznej do deklaracji.
 • W deklaracji CIT-8E(4) dodano warunek w polach 230 i 231, który ograniczył ich wyliczanie wyłącznie do przypadku, w którym zapłata ryczałtu nie nastąpi jednorazowo.
 • W deklaracji CIT-8(33) poprawiono ostrzeżenia do pól 104 i 105 dotyczących rozliczenia nieodliczonej straty na podstawie art. 7 ust. 7 i 8 ustawy. Ostrzeżenia pojawiały się w tych polach nadmiarowo.
 • Naprawiono błąd drukowania deklaracji CIT-8 na wzorze starszym niż 33. Błąd występował, gdy deklaracja posiadała załącznik CIT-D.

Uwaga! W jednej z poprzednich wiadomości informowaliśmy o potencjalnych problemach z wysyłką deklaracji CIT-8(33) w przypadku, gdy został dołączony do niej załącznik CIT-D(8). Jeżeli w załączniku uzupełniono pole 21 Kwota ogółem otrzymanych darowizn, to schemat wysyłki wymagał wypełnienia także sekcji C1. Z Ministerstwa Finansów otrzymano informację, że być może dzisiaj (27.03) ukaże się poprawiona schema tej deklaracji. Gdy tylko to nastąpi, będzie przygotowywana wersję 1.79 SP1 HF2.
(aktualizacja)

Opublikowano wersję 1.79 SP1 systemu InsERT GT.

Podstawowa funkcja

Na mocy obowiązującej od 1 lipca 2023 r. ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych mają obowiązek uiszczania na rzecz FOR kwartalnych wpłat w wysokości 0,125% wartości produktów rolnych nabytych od producentów rolnych. Pierwsze wpłaty na Fundusz powinny być dokonywane począwszy od II kwartału 2024 r. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2024 r. Ze środków finansowych Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny.
 
W związku z tym w Subiekcie GT rozbudowano zestawienie Rozliczenie Funduszu Ochrony Rolnictwa m.in. o możliwość grupowania wyników zapytania według grup, kodów CN, nazw i symboli towarów oraz ich jednostek miar. Zmiany mają na celu dostosowanie zapytania do opublikowanego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wzorca deklaracji o wysokości naliczonych wpłat na FOR.

Dodatkowo w wersji SP1 wykonamy następujące zmiany i poprawki w systemie:

 • Poprawiono działanie uprawnień związanych z dodawaniem i edycją danych słownikowych, błąd dotyczył m.in. uprawnień Klienci - Personel - Dodaj/Powiel, Kategoria - Dodaj/Popraw/Usuń, Handel - Zarządzanie magazynami.
 • W przykładowych schematach importu dla Dokumentów firmyPortalu biura KSeF poprawiono strony kont do zapisów dotyczących faktury zakupu.
 • W komponencie Kalendarz, w filtrze Opiekun, do listy wybranych użytkowników dodano polecenie umożliwiające zaznaczenie i odznaczenie wszystkich elementów listy.
 • Wykonano zmiany optymalizacyjne mające na celu ograniczenie ilości generowanych przez program zapytań do tabeli dok_MagDysp. Zmiany wyeliminowały nadmiarowe generowanie zapytań z poziomu wątków dodatkowych, uruchamianych przez program w tle.
 • Poprawiono błąd mogący uniemożliwiać podłączenie Konta InsERT do podmiotu. Problem mógł objawiać się wyświetleniem pustego dymku z tytułem Błąd w momencie podłączania KI.

 


(aktualizacja)

Opublikowano wersję 1.79 HF4 systemu InsERT GT.

Lista zmian:

 • Zaimplementowano wysyłkę elektroniczną PIT-36(31) na nowym wzorze dokumentu elektronicznego w wersji 2-0E.
 • Zaimplementowano wysyłkę elektroniczną CIT-8E(3) na wzorze dokumentu elektronicznego w wersji 2-0E.
 • Zaimplementowano wysyłkę elektroniczną CIT-8E(4) na wzorze dokumentu elektronicznego w wersji 2-0E.
 • Poprawiono plik wysyłki deklaracji PIT-28(26) PIT-36(31), a wraz z nią limit odliczenia składek członkowskich na rzecz związków zawodowych do 840 zł w załączniku PIT/O(28).
 • Wyeliminowano błąd importu faktur z KSeF do Ewidencji VAT sprzedaży pojawiający się, gdy nazwa pozycji faktury przekraczała 50 znaków. Obecnie, aby umożliwić importowanie takich faktur, liczba znaków w nazwie będzie ucinana do 50 znaków.(aktualizacja)

Opublikowano wersję 1.79 HF3 systemu InsERT GT.

Do programu wprowadzono następujące poprawki:

 • Poprawiono mechanizm porównywania części ewidencyjnych podczas wykonywania operacji Koryguj dla JPK_VAT. Zmiany w sposobie sortowania spowodowały, że pomimo braku ingerencji w dokumenty program generował niepotrzebnie korektę części ewidencyjnej.
 • Rozwiązano problem importu faktur korygujących zakupu (KFZ) z Subiekta. Faktura nie była widoczna w oknie importu w przypadku, gdy istniało powiązanie faktury KFZ z e-fakturą pobraną z KSeF.


(aktualizacja)

Opublikowano wersję 1.79 HF2 systemu InsERT GT.

Do programu wprowadzono następujące zmiany:

 • Zaimplementowano wysyłkę deklaracji CIT-8(33) na wzorze dokumentu elektronicznego w wersji 2-0E.
 • Zmieniono okres obowiązywania deklaracji CIT-8(33). Zgodnie z nową schemą w wersji 2-0E wzór stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2022 r.
 • Poprawiono wyliczanie składki zdrowotnej dla osób korzystających ze zwolnienia z PIT do 26 r.ż., zatrudnionych na część etatu.


(aktualizacja)


Opublikowano wersję 1.79 HF1 systemu InsERT GT.

 

Do programu wprowadzono następujące zmiany:

 • Naprawiono wysyłkę deklaracji PIT-36 i PIT-36L wraz z załącznikiem PIT/IP. Załącznik nie był dodawany do deklaracji elektronicznej.


Opublikowano wersję 1.79 systemu InsERT GT.

Do programu wprowadzono następujące nowości:
 
Kreator zmiany stawek VAT
W związku z prawdopodobnym przywróceniem od 1 kwietnia 2024 r. pierwotnych stawek podatku VAT na żywność oraz w związku z obniżeniem z 23% na 8% stawek podatku dla usług z tzw. branży beauty aktywowano w programie kreator do zmian stawek podatku VAT. Pozwala on odpowiednio dostosować dane kartotek towarowych i ceny sprzedaży.
Przygotowano także specjalne przypomnienie, które pojawi się, jeśli nowe stawki wejdą w życie. Jego wyświetleniem sterują tzw. parametry online, które zostaną odpowiednio ustawione w zależności od rozwoju sytuacji legislacyjnej. Dzięki temu nie będzie konieczna instalacja nowej wersji programu.
 
Wysyłka deklaracji
Udostępniono obsługę wysyłki elektronicznej deklaracji:
 • PIT-36L(20),
 • PIT-36(31),
 • PIT-28(26),
 • PIT-RB(2),
 • CIT-RB(2). 
Dodano również obsługę wysyłki deklaracji CIT-ST(1) i DSF-1(2) na nowym wzorze dokumentu elektronicznego.

Nowe wersje deklaracji CIT
Dodano nowe wersje deklaracji:
 • CIT-8(33) wraz z załącznikami,
 • CIT-8E(4) wraz z załącznikami.
Dodano również obsługę nowych załączników:
 • CIT/M - Informacja o wysokości minimalnego podatku dochodowego. 
 • CIT/IP - Informacja o wysokości dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych.
Statystyka:
Przeglądano: 224
Dalej
Kontakt
GSM
comarch.multicomp.pl
Godziny działania sklepu
pn - pt, od 9 do 17
Informacje
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest

 online.
Insert Sprzedaż 600k
19 June 2024
3021768 wywołań od 22 March 2011
Copyright © 2012 oscGold
Czas przetwarzania strony: 0.025 sek with 26 zapytan