Sklep internetowy firmy multicomp
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
  Katalog » Szkolenia » Szkolenia multimedialne » Akademia Insert e-Prawnik 2.0 - Umowy i pisma
Informacje o produkcie
Akademia Insert e-Prawnik 2.0 - Umowy i pisma
Cena produktu: 89,00 zł (netto)
109,47 zł (brutto)
Zamawiana ilość:  
Akademia Insert  e-Prawnik 2.0 - Umowy i pisma
Numer katalogowy 06771
Stan magazynowy
Opis
Linki

e-Prawnik 2.0. Umowy i pisma dla Twojej firmy

e-Prawnik 2.0. Umowy i pisma dla Twojej firmy pozwala samodzielnie sporządzać wszelkiego rodzaju umowy, ugody, pełnomocnictwa, oświadczenia i inne pisma niezbędne na różnych etapach prowadzenia działalności. Szczególny nacisk położono na porady prawne – w prosty, zrozumiały sposób podpowiedziano, na co zwrócić uwagę przy zawieraniu poszczególnych umów, aby były dla nas najkorzystniejsze i ważne z punktu widzenia prawa; o czym należy pamiętać, sporządzając pisma oraz jakich innych błędów się ustrzec.

e-Prawnik 2.0Wersja 2.0 została wzbogacona o szereg dokumentów – dodano dział Umowy spółek oraz takie pisma jak: umowa licencyjna, umowa sponsoringu, consultingu, spedycji, kontrakt menedżerski, deklaracja wekslowa, umowa o przejęcie długu, umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. i inne (zobacz wszystkie umowy).

Umowy w trzech prostych krokach:

 1. Wybierz umowę.
 2. Wydrukuj.
 3. Uzupełnij dane.

Vademecum zawiera:

 • wzory ponad 100 umów i pism z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy;
 • rzeczową, przystępną interpretację przepisów;
 • profesjonalne porady prawnika;
 • liczne przykłady ułatwiające zrozumienie regulacji prawnych.

e-Prawnik omawia następujące typy pism:

 • umowy i pisma dotyczące spółek;
 • umowy sprzedaży;
 • umowy związane z przeniesieniem praw;
 • umowy związane ze świadczeniem usług;
 • umowy dotyczące używania rzeczy;
 • umowy i pisma związane z pracą;
 • pełnomocnictwa;
 • umowy o funkcji zabezpieczającej (zabezpieczenia wierzytelności);
 • pisma grzecznościowe;
 • inne umowy i pisma.

e-Prawnik 2.0 – lista wszystkich umów

Umowy sprzedaży

 • Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. (nowość w wersji 2.0)
 • Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej
 • Umowa sprzedaży samochodu
 • Umowa sprzedaży wierzytelności
 • Umowa sprzedaży na raty
 • Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej
 • Umowa sprzedaży na próbę
 • Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu
 • Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa pierwokupu
 • Umowa dystrybucyjna

Inne umowy związane z przeniesieniem praw

 • Umowa o przeniesienie praw do „know-how” (nowość w wersji 2.0)
 • Umowa zamiany
 • Umowa dostawy
 • Umowa kontraktacji
 • Umowa darowizny
 • Umowa darowizny udziału we własności pojazdu

Umowy związane ze świadczeniem usług

 • Umowa spedycji (nowość w wersji 2.0)
 • Kontrakt menedżerski (nowość w wersji 2.0)
 • Umowa o dzieło
 • Odstąpienie od umowy o dzieło
 • Umowa o naprawę samochodu
 • Umowa o zaprojektowanie i wykonanie mebli kuchennych
 • Wezwanie do usunięcia wad wykonywanego dzieła
 • Umowa o wykonanie prac projektowych
 • Umowa o sporządzenie opinii specjalistycznej
 • Umowa o roboty budowlane
 • Umowa o wykonanie remontu
 • Umowa zlecenia
 • Umowa o świadczenie usług ochroniarskich
 • Umowa o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 • Umowa agencyjna
 • Umowa sprzedaży komisowej
 • Umowa zakupu komisowego
 • Umowa przewozu
 • Umowa przechowania
 • Umowa składu

Umowy dotyczące używania rzeczy

 • Umowa najmu rzeczy ruchomej
 • Umowa najmu samochodu
 • Umowa najmu lokalu mieszkalnego
 • Umowa najmu lokalu użytkowego
 • Umowa dzierżawy
 • Umowa dzierżawy samochodu
 • Umowa o bezczynszowe użytkowanie nieruchomości rolnej
 • Umowa użyczenia nieruchomości
 • Umowa użyczenia ruchomości
 • Umowa określająca sposób korzystania z rzeczy stanowiącej współwłasność (umowa o podział quad usum)
 • Umowa użytkowania

Inne umowy i wzory

 • Umowa o przejęcie długu (nowość w wersji 2.0)
 • Umowa sponsoringu (nowość w wersji 2.0)
 • Deklaracja wekslowa (do weksla in blanco) (nowość w wersji 2.0)
 • Umowa licencyjna (nowość w wersji 2.0)
 • Umowa consultingu (nowość w wersji 2.0)
 • Wzór zapisu na sąd polubowny (jako klauzuli umownej) (nowość w wersji 2.0)
 • Umowa o zapis na sąd polubowny (jako samodzielna umowa) (nowość w wersji 2.0)
 • Umowa pożyczki
 • Umowa depozytu nieprawidłowego
 • Umowa renty
 • Ugoda
 • Ugoda dotycząca naprawienia szkody
 • Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej
 • Umowa o zwolnienie z długu
 • Oświadczenie o potrąceniu (potrącenie)
 • Umowa o dział spadku
 • Oferta zawarcia umowy
 • Wezwanie do zapłaty
 • Upomnienie z powodu zaległości w płatności
 • Umowa przedwstępna
 • Wzór zastrzeżenia kary umownej
 • Wzór zastrzeżenia zadatku
 • Wypowiedzenie umowy cywilnoprawnej
 • Odnowienie
 • Pokwitowanie
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • Informacja o nowej siedzibie firmy
 • Informacja o nowym przedstawicielu firmy
 • Informacja o organizowanym kursie
 • Informacja o chwilowym braku towaru
 • Reklamacja i zwrot towaru

Umowy i pisma związane z pracą

 • Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony
 • Umowa o pracę zawarta na czas określony
 • Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy
 • Umowa o pracę na okres próbny
 • Umowa o zakazie konkurencji
 • Wypowiedzenie umowy o pracę
 • Wypowiedzenie zmieniające (wypowiedzenie warunków pracy i płacy)
 • Przyjęcie wypowiedzenia umowy o pracę
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym
 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
 • Oferta pracy
 • Prośba o udzielenie urlopu wypoczynkowego z powodu zawarcia związku małżeńskiego
 • Prośba o udzielenie urlopu macierzyńskiego
 • Referencje dla kandydata na księgowego
 • Curriculum vitae
 • Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego dla celów służbowych
 • Informacja pracownika o kosztach poniesionych w czasie podróży służbowej
 • Oświadczenie pracodawcy o przyznaniu premii
 • Wniosek o przyznanie premii
 • Prośba do pracowników o wcześniejsze zgłaszanie terminów urlopów

Pełnomocnictwa

 • Uchwała spółki jawnej o odwołaniu prokury (nowość w wersji 2.0)
 • Pismo do prokurenta ws. odwołania prokury (nowość w wersji 2.0)
 • Pełnomocnictwo ogólne
 • Pełnomocnictwo szczególne
 • Pełnomocnictwo procesowe
 • Odwołanie pełnomocnictwa
 • Prokura

Umowy o funkcji zabezpieczającej (zabezpieczenia wierzytelności)

 • Umowa zastawu na rzeczy ruchomej
 • Umowa zastawu na prawie
 • Umowa poręczenia (poręczenie)

Umowy i pisma dotyczące spółek

 • Umowa spółki jawnej (nowość w wersji 2.0)
 • Umowa spółki partnerskiej (nowość w wersji 2.0)
 • Umowa spółki cywilnej
 • Wzór uchwały spółki cywilnej

Pisma grzecznościowe

 • Gratulacje z okazji awansu na wyższe stanowisko
 • Podziękowania dla pracownika z okazji jubileuszu jego pracy
 • Przeproszenie za nieobecność na spotkaniu służbowym
Data dodania produktu: 15 May 2012.
Poprzednia strona Produkt 2 z 20
w kategorii Szkolenia multimedialne
Następna strona
Pozostałe produkty z kategorii Szkolenia multimedialne
 
RODO - vademecum, obsługa RODO w programach InsERT
RODO - vademecum, obsługa RODO w programach InsERT 99,00 zł (netto)
121,77 zł (brutto)
RODO - vademecum + obsługa RODO w programach InsERT Dostępne jest już multimedialne szkolenie RODO + obsługa RODO w programach InsERT. Vademecum w przystępnej formie dostarcza wiedzy na temat obowiązków wynikających z Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.   Oprócz wyczerpującego omówienia nowych przepisów, vademecum zawiera również instrukcję obsługi RODO w programach InsERT (InsERT nexo oraz InsERT GT). Wszystkie zagadnienia zostały opisane w przejrzysty sposób, a wygodna nawigacja umożliwia sprawne poruszanie się między poszczególnymi częściami ... 
 
Jednolity Plik Kontrolny - Vademecum + Obsługa JPK
Jednolity Plik Kontrolny - Vademecum + Obsługa JPK 79,00 zł (netto)
97,17 zł (brutto)
Szkolenie w przystępnej formie dostarcza wiedzy na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz wymogów, nałożonych na firmy w tym zakresie przez Ministerstwo Finansów.Jednolity Plik Kontrolny : Vademecum + Obsługa JPK w programach InsERT to ponad 3 godziny nauki, kilkaset slajdów i kilkadziesiąt filmów.  Vademecum : Rozdziały: JPK oraz JPK_VAT – interpretacja zmian prawnych ustawy wprowadzającej instytucję Jednolitego Pliku Kontrolnego Struktury plików JPK - szczegółowy opis struktur składających się na Jednolity Plik Kontrolny FAQ - zbiór pytań i ... 
 
Jednolity Plik Kontrolny - Vademecum
Jednolity Plik Kontrolny - Vademecum 49,00 zł (netto)
60,27 zł (brutto)
Szkolenie w przystępnej formie dostarcza wiedzy na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz wymogów, nałożonych na firmy w tym zakresie przez Ministerstwo Finansów.Jednolity Plik Kontrolny - vademecum to ponad godzina nauki w formie kilkudziesięciu slajdów.  Vademecum : Rozdziały: JPK oraz JPK_VAT – interpretacja zmian prawnych ustawy wprowadzającej instytucję Jednolitego Pliku Kontrolnego Struktury plików JPK - szczegółowy opis struktur składających się na Jednolity Plik Kontrolny FAQ - zbiór pytań i odpowiedzi na wybrane zagadnienia w kontekście Jednolitego ... 
 
Akademia Insert  Zmiany w prawne 2018 VAT i JPK
Akademia Insert Zmiany w prawne 2018 VAT i JPK 79,00 zł (netto)
97,17 zł (brutto)
Multimedialne szkolenie Zmiany prawne 2018. Zawiera m.in. omówienie przepisów dotyczących JPK, nowych zasad rozliczania podatku dochodowego i podatku VAT oraz akcyzy. Multimedialne szkolenie Zmiany Prawne 2018 w przystępny sposób przedstawia zmiany w przepisach obowiązujące od 2018 r. Kurs zawiera zbiór odpowiednich aktów prawnych wraz z rzeczowym omówieniem. Wszystkie zagadnienia opisano w przystępny sposób i w atrakcyjnej formie, a wygodna nawigacja ułatwia poruszanie się między poszczególnymi częściami szkolenia. Zmiany Prawne 2018 to około 3 godziny nauki w formie ... 
 
Akademia Insert Gratyfikant nexo krok po kroku
Akademia Insert Gratyfikant nexo krok po kroku 249,00 zł (netto)
306,27 zł (brutto)
Gratyfikant GT krok po kroku Multimedialne szkolenie Gratyfikant GT krok po kroku szczegółowo omawia obsługę systemu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT - od instalacji, konfiguracji parametrów i przeniesienia danych po dokładne przedstawienie funkcji programu (m.in. wystawianie umów, prowadzenie ewidencji pracowników i ewidencji czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń czy obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych). Informacje przedstawione są w przystępny sposób i w wygodnej, nowoczesnej formie. Zawarte w szkoleniu filmy pomagają poznać moduły programu i ułatwiają ... 
Kontakt
GSM
comarch.multicomp.pl
Godziny działania sklepu
pn - pt, od 9 do 17
Informacje
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 5 Gości
 online.
Wapro promocja na start -30%
22 June 2021
2669176 wywołań od 22 March 2011
Copyright © 2012 oscGold
Czas przetwarzania strony: 0.034 sek with 72 zapytan