Sklep internetowy firmy multicomp
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
  Katalog » Insert Nexo - wersja 48 + 48.2.0
Aktualności
Insert Nexo - wersja 48 + 48.2.0   Data: 19 December 2023


(aktualizacja)

Informujemy o ukazaniu się aktualizacji 48.2.0 systemu InsERT nexo, poniżej najważniejsze zmiany:

 • Rozliczenia roczne CIT - Dodano obsługę nowej wersji deklaracji CIT-8 oraz CIT-8E wraz z załącznikami do rozliczeń rocznych podatku od osób prawnych. Uwaga - na dzień publikacji programu Ministerstwo Finansów nie udostępniło wysyłki elektronicznej tej deklaracji.
 • Aktualizacja słownika gmin i powiatów - Dostosowano słownik gmin i powiatów do wartości obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.
 • Błąd pierwszego odbioru dokumentów z KSeF (w Laboratorium) - Przy próbie odebrania dokumentów z KSeF wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu: "The difference between 'acquisitionTimestampFrom' and 'acquisitionTimestampTo' cannot be greater than 24 months".


(aktualizacja)

Informujemy o ukazaniu się aktualizacji 48.0.1 systemu InsERT nexo, poniżej najważniejsze zmiany:

 • Cennik i spis inwentaryzacyjny - Poprawiono błąd uniemożliwiający w specyficznych przypadkach dodanie pozycji do cennika i spisu inwentaryzacyjnego.
 • Umowy pracownicze - Poprawiono działanie niektórych filtrów w module umów pracowniczych i przywrócono wyświetlanie list umów w różnych miejscach w Gratyfikancie nexo.
 • Deklaracja VAT-R - Poprawiono ustawianie okresu zgłoszenia na deklaracji VAT-R(17).
Zmiany prawne, nowe funkcjonalności oraz funkcje dodatkowe są dostępne w ramach Abonamentu.
Minimalna wersja SUZ - 17.x.
 

Pojawiła się nowa wersja 48 systemu InsERT Nexo/Nexo Pro.


 

Najważniejsze zmiany w programach:
 
Subiekt nexo
 • Fundusz Ochrony Rolnictwa - Dodano obsługę naliczeń podatku na rzecz Funduszu Ochrony Rolnictwa.
 • Pola własne asortymentu widoczne na pozycjach dokumentów - Zobacz wartości pól własnych asortymentu na pozycjach dokumentów Subiekta, Gestora oraz na pozycjach cenników.
 • Automatyczna realizacja zamówień, pro form i ofert - Dodana czynność automatyzacji 'Zrealizuj w zaplanowany dokument' pozwoli Ci na automatyczną realizację zamówień, pro form i ofert w zaplanowany typ dokumentu.
 • Różne ceny dla pozycji przychodowanych i rozchodowanych w inwentaryzacji - Oddzielne metody wyceniania przychodów i rozchodów inwentaryzacyjnych. Np. nadwyżki wykazane w czasie inwentaryzacji mogą być przyjmowane na stan wg ceny ewidencyjnej, zaś niedobory wyceniane w cenie sprzedaży.
 • Nadawanie wysyłek z Subiekta - Twórz i wysyłaj paczki dla zamówień od klientów w Subiekcie nexo. Dzięki nowej funkcji dla wybranych w Subiekcie zamówień przygotujesz zamówienia wysyłkowe w Sello NX, które dedykowane są do obsługi pakowania oraz nadawania wysyłek kurierami.
 • Dwuodcinkowy wydruk przelewu do urzędu skarbowego - Dodatkowy wydruk przelewu bankowego zawierający dwa zamiast czterech poleceń przelewów.
 • Bezpieczne przywracanie danych z archiwum - Od teraz nie musisz się martwić działaniem newralgicznych funkcji internetowych po przywróceniu bazy danych z kopii zapasowej. Zostaną one wyłączone, a po pierwszym uruchomieniu można łatwo zdecydować, czy przywrócić komunikację, czy ma zostać serwisowo wyłączona. Dotyczy m.in. komunikacji z KSeF i wysyłania SMS-ów.
Gestor nexo
 • Decyduj o polach dostępnych na Zgłoszeniach od klientów (w Laboratorium) - Wybierz, które pola na formularzu zgłoszeniowym mają być wymagane, które opcjonalne, a które ukryte.
 • Zgłoszenia klientów w automatyzacji - Buduj swoje automaty w oparciu o obiekt zgłoszenia klienta, np. automatyczne powiadomienie pracownika, jeśli na zgłoszenie nie została udzielona odpowiedź przez 2 dni.
 • Automatyczna realizacja zamówień, pro form i ofert - Dodana czynność automatyzacji 'Zrealizuj w zaplanowany dokument' pozwoli Ci na automatyczną realizację zamówień, pro form i ofert w zaplanowany typ dokumentu.
 • Pola własne asortymentu widoczne na pozycjach dokumentów - Zobacz wartości pól własnych asortymentu na pozycjach dokumentów Subiekta, Gestora oraz na pozycjach cenników.
 • Bezpieczne przywracanie danych z archiwum - Od teraz nie musisz się martwić działaniem newralgicznych funkcji internetowych po przywróceniu bazy danych z kopii zapasowej. Zostaną one wyłączone, a po pierwszym uruchomieniu można łatwo zdecydować, czy przywrócić komunikację, czy ma zostać serwisowo wyłączona. Dotyczy m.in. komunikacji z KSeF i wysyłania SMS-ów.
Rachmistrz nexo
 • Nowe wersje deklaracji rocznych - Rozliczenie roczne zaliczek na podatek od wynagrodzeń PIT-4R(13) oraz rozliczenie roczne zryczałtowanego podatku dochodowego PIT-8AR(13).
 • Nowa wersja deklaracji VAT-R - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R(17), obowiązujące od stycznia 2024 r.
 • Nowa wersja deklaracji PIT-36 - Formularz zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-36(31) obowiązujący w rozliczeniu za rok 2023.
 • Zapisy VAT na podstawie dokumentów KSeF (w Laboratorium) - W zapisach VAT (tworzonych ręcznie bądź z użyciem szablonu, na podstawie e-Faktury w module Dokumentów pobranych) dodano automatyczne wypełnianie pól zapisu z wykorzystaniem zawartości dokumentu KSeF. Takie wypełnianie dotyczy zapisów VAT sprzedaży i zakupu.
 • Numer KSeF w zapisach księgowych (w Laboratorium) - Rozbudowano zapisy księgowe dotyczące e-Faktur o numer identyfikacyjny nadawany w Krajowym Systemie e-Faktur.
 • Parametry księgowe klientów w komunikacji KSeF, XML, wymianie on-line i EDI - Pobieranie dokumentów do dekretacji z zewnętrznych źródeł uwzględnia teraz domyślne parametry księgowe klientów. Dzięki temu można uzyskać domyślny opis księgowy dokumentów pobranych z KSeF, pobranych za pomocą wymiany on-line, off-line oraz importowanych z plików EPP.
 • Zarządzanie wielostronicowymi skanami wysyłanymi do OCR - Korzystaj z kreatora dzielenia i łączenia stron przy wysyłaniu dokumentów do OCR w Portalu Biura. Teraz wygodnie podzielisz pliki na osobne dokumenty, wykluczysz puste strony, a także połączysz strony z kilku wysyłanych plików.
 • Data zapłaty w składkach ZUS - Lepsza kontrola procesu naliczania i opłacenia składek ZUS dzięki dodaniu nowego pola Data zapłaty. Pole musi być wypełnione, aby składki zostały uwzględnione w deklaracjach skarbowych.
 • Oznaczanie zapisów VAT dotyczących korekt VAT marża - W zapisach sprzedaży VAT marża dodano możliwość oznaczenia, że dany zapis dotyczy korekty. Pozwoli to rozróżnić zapisy dotyczące sprzedaży poniżej wartości zakupu od ujemnych korekt będących np. następstwem zwrotu towaru.
 • Rozliczenie podatku VAT w procedurze OSS - Dodano słownik numerów identyfikacji podatkowych i VAT, które zostały nadane podatnikowi posiadającemu miejsce prowadzenia działalności poza Polską (w krajach członkowskich UE), zarejestrowanemu do procedury VAT OSS. Numery te wykorzystywane są na deklaracji rozliczeniowej VIU-DO.
 • Dwuodcinkowy wydruk przelewu do urzędu skarbowego - Dodatkowy wydruk przelewu bankowego zawierający dwa zamiast czterech poleceń przelewów.
 • Identyfikowanie klienta po symbolu przy komunikacji XML - Dodano parametr 'Użyj symbolu podczas synchronizacji klientów' powodujący, że klienci, którzy nie posiadają numerów NIP, PESEL. REGON, będą synchronizowani po symbolu kontrahenta - przy pierwszym odbiorze dokumentu z takim kontrahentem zostanie on dopisany jako nowy.
 • Bezpieczne przywracanie danych z archiwum - Od teraz nie musisz się martwić działaniem newralgicznych funkcji internetowych po przywróceniu bazy danych z kopii zapasowej. Zostaną one wyłączone, a po pierwszym uruchomieniu można łatwo zdecydować, czy przywrócić komunikację, czy ma zostać serwisowo wyłączona. Dotyczy m.in. komunikacji z KSeF i wysyłania SMS-ów.
Rewizor nexo
 • Nowe wersje deklaracji rocznych - Rozliczenie roczne zaliczek na podatek od wynagrodzeń PIT-4R(13) oraz rozliczenie roczne zryczałtowanego podatku dochodowego PIT-8AR(13).
 • Nowa wersja deklaracji VAT-R - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R(17), obowiązujące od stycznia 2024 r.
 • Nowa wersja deklaracji PIT-36 - Formularz zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-36(31) obowiązujący w rozliczeniu za rok 2023.
 • Zapisy VAT na podstawie dokumentów KSeF (w Laboratorium) - W zapisach VAT (tworzonych ręcznie bądź z użyciem szablonu, na podstawie e-Faktury w module Dokumentów pobranych) dodano automatyczne wypełnianie pól zapisu z wykorzystaniem zawartości dokumentu KSeF. Takie wypełnianie dotyczy zapisów VAT sprzedaży i zakupu.
 • Numer KSeF w zapisach księgowych (w Laboratorium) - Rozbudowano zapisy księgowe dotyczące e-Faktur o numer identyfikacyjny nadawany w Krajowym Systemie e-Faktur.
 • Parametry księgowe klientów w komunikacji KSeF, XML, wymianie on-line i EDI - Pobieranie dokumentów do dekretacji z zewnętrznych źródeł uwzględnia teraz domyślne parametry księgowe klientów. Dzięki temu można uzyskać domyślny opis księgowy dokumentów pobranych z KSeF, pobranych za pomocą wymiany on-line, off-line oraz importowanych z plików EPP.
 • Zarządzanie wielostronicowymi skanami wysyłanymi do OCR - Korzystaj z kreatora dzielenia i łączenia stron przy wysyłaniu dokumentów do OCR w Portalu Biura. Teraz wygodnie podzielisz pliki na osobne dokumenty, wykluczysz puste strony, a także połączysz strony z kilku wysyłanych plików.
 • Data zapłaty w składkach ZUS - Lepsza kontrola procesu naliczania i opłacenia składek ZUS dzięki dodaniu nowego pola Data zapłaty. Pole musi być wypełnione, aby składki zostały uwzględnione w deklaracjach skarbowych.
 • Oznaczanie zapisów VAT dotyczących korekt VAT marża - W zapisach sprzedaży VAT marża dodano możliwość oznaczenia, że dany zapis dotyczy korekty. Pozwoli to rozróżnić zapisy dotyczące sprzedaży poniżej wartości zakupu od ujemnych korekt będących np. następstwem zwrotu towaru.
 • Rozliczenie podatku VAT w procedurze OSS - Dodano słownik numerów identyfikacji podatkowych i VAT, które zostały nadane podatnikowi posiadającemu miejsce prowadzenia działalności poza Polską (w krajach członkowskich UE), zarejestrowanemu do procedury VAT OSS. Numery te wykorzystywane są na deklaracji rozliczeniowej VIU-DO.
 • Dwuodcinkowy wydruk przelewu do urzędu skarbowego - Dodatkowy wydruk przelewu bankowego zawierający dwa zamiast czterech poleceń przelewów.
 • Wyliczanie sprawozdań finansowych - W wyliczonych sprawozdaniach finansowych dodano możliwość określenia, czy wartości takiego sprawozdania mają być uwzględnione w wyliczaniu wyniku Rachunku Zysków i strat bądź przy wyliczaniu innych sprawozdań.
 • Identyfikowanie klienta po symbolu przy komunikacji XML - Dodano parametr 'Użyj symbolu podczas synchronizacji klientów' powodujący, że klienci, którzy nie posiadają numerów NIP, PESEL. REGON, będą synchronizowani po symbolu kontrahenta - przy pierwszym odbiorze dokumentu z takim kontrahentem zostanie on dopisany jako nowy.
 • Bezpieczne przywracanie danych z archiwum - Od teraz nie musisz się martwić działaniem newralgicznych funkcji internetowych po przywróceniu bazy danych z kopii zapasowej. Zostaną one wyłączone, a po pierwszym uruchomieniu można łatwo zdecydować, czy przywrócić komunikację, czy ma zostać serwisowo wyłączona. Dotyczy m.in. komunikacji z KSeF i wysyłania SMS-ów.
Gratyfikant nexo
 • Data zapłaty w składkach ZUS - Lepsza kontrola procesu naliczania i opłacenia składek ZUS dzięki dodaniu nowego pola Data zapłaty. Pole musi być wypełnione, aby składki zostały uwzględnione w deklaracjach skarbowych.
 • Nowe wersje deklaracji rocznych - Rozliczenie roczne zaliczek na podatek od wynagrodzeń PIT-4R(13) oraz rozliczenie roczne zryczałtowanego podatku dochodowego PIT-8AR(13).
 • Bezpieczne przywracanie danych z archiwum - Od teraz nie musisz się martwić działaniem newralgicznych funkcji internetowych po przywróceniu bazy danych z kopii zapasowej. Zostaną one wyłączone, a po pierwszym uruchomieniu można łatwo zdecydować, czy przywrócić komunikację, czy ma zostać serwisowo wyłączona. Dotyczy m.in. komunikacji z KSeF i wysyłania SMS-ów.
Biuro nexo
 • Nowe wersje deklaracji rocznych - Rozliczenie roczne zaliczek na podatek od wynagrodzeń PIT-4R(13) oraz rozliczenie roczne zryczałtowanego podatku dochodowego PIT-8AR(13).
 • Data zapłaty w składkach ZUS - Lepsza kontrola procesu naliczania i opłacenia składek ZUS dzięki dodaniu nowego pola Data zapłaty. Pole musi być wypełnione, aby składki zostały uwzględnione w deklaracjach skarbowych.
 • Nowa wersja deklaracji PIT-36 - Formularz zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-36(31) obowiązujący w rozliczeniu za rok 2023.
 • Rozliczenie podatku VAT w procedurze OSS - Dodano słownik numerów identyfikacji podatkowych i VAT, które zostały nadane podatnikowi posiadającemu miejsce prowadzenia działalności poza Polską (w krajach członkowskich UE), zarejestrowanemu do procedury VAT OSS. Numery te wykorzystywane są na deklaracji rozliczeniowej VIU-DO.
 • Nowa wersja deklaracji VAT-R - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R(17), obowiązujące od stycznia 2024 r.
 • Bezpieczne przywracanie danych z archiwum - Od teraz nie musisz się martwić działaniem newralgicznych funkcji internetowych po przywróceniu bazy danych z kopii zapasowej. Zostaną one wyłączone, a po pierwszym uruchomieniu można łatwo zdecydować, czy przywrócić komunikację, czy ma zostać serwisowo wyłączona. Dotyczy m.in. komunikacji z KSeF i wysyłania SMS-ów.
Sello NX
 • Nadawaj przesyłki za pomocą kuriera DPD - Nowa integracja z firmą kurierską DPD pozwoli Ci nadawać przesyłki spoza Allegro (WzA). Integracja przydatna zwłaszcza w połączeniu z nową funkcją umożliwiającą nadawanie przesyłek z Subiekta nexo.
 • Aktualizacja stanu zamówień w serwisie Allegro - Ustawiaj stany zamówień w serwisie Allegro na podstawie stanów zamówienia wysyłkowego w Sello. W parametrach konta integracji znajdziesz mapowanie statusów Sello na statusy w serwisie Allegro. Dodatkowo przypominamy, że w Sello NX można dodawać własne statusy zamówień wysyłkowych.
 • Nadawanie wysyłek z Subiekta - Twórz i wysyłaj paczki dla zamówień od klientów w Subiekcie nexo. Dzięki nowej funkcji dla wybranych w Subiekcie zamówień przygotujesz zamówienia wysyłkowe w Sello NX, które dedykowane są do obsługi pakowania oraz nadawania wysyłek kurierami.
 • Domyślne ustawienia dokumentów Subiekta - W parametrach zamówienia wysyłkowego określisz teraz domyślny typ dokumentu, jaki ma być wstawiany we wszystkich nowo tworzonych zamówieniach. Dzięki temu będzie mógł poprawnie funkcjonować automat tworzący zamówienia w Subiekcie po odebraniu zamówienia wysyłkowego z serwisu internetowego.
 • Bezpieczne przywracanie danych z archiwum - Od teraz nie musisz się martwić działaniem newralgicznych funkcji internetowych po przywróceniu bazy danych z kopii zapasowej. Zostaną one wyłączone, a po pierwszym uruchomieniu można łatwo zdecydować, czy przywrócić komunikację, czy ma zostać serwisowo wyłączona. Dotyczy m.in. komunikacji z KSeF i wysyłania SMS-ów.

Zmiany prawne, nowe funkcjonalności oraz funkcje dodatkowe są dostępne w ramach Abonamentu.

Prezentacje wideo
Statystyka:
Przeglądano: 208
Dalej
Kontakt
GSM
comarch.multicomp.pl
Godziny działania sklepu
pn - pt, od 9 do 17
Informacje
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 1 Gość
 online.
Insert Sprzedaż 600k
18 June 2024
3021697 wywołań od 22 March 2011
Copyright © 2012 oscGold
Czas przetwarzania strony: 0.027 sek with 26 zapytan