Sklep internetowy firmy multicomp
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
  Katalog » Insert GT - wersja 1.78 + HF4
Aktualności
Insert GT - wersja 1.78 + HF4   Data: 19 December 2023


(aktualizacja)
Opublikowano wersję 1.78 HF4 systemu InsERT GT.
Zawiera ona następujące zmiany:

 • Rozwiązano problem z dublowaniem kwoty podatku na deklaracji PIT-8AR(13) pojawiający się w sytuacji, gdy źródłem przychodu były odsetki, a zaliczka miesięczna od wypłat PIT wystawiona była na wersji 5.
 • Poprawiono błąd polegający na wyłączeniu się programu po uzupełnieniu zakładki Pozycje w zapisie do Ewidencji VAT OSS.
 • Poprawiono błąd pojawiający się w przypadku wprowadzania dokumentów za pomocą schematu importu wyłącznie do Ewidencji VAT OSS lub jako dokument wewnętrzny.
 • Wykonano zmiany w algorytmie konwersji bazy danych do nowej wersji. Eliminują one problemy, które mogły wystąpić przy wykonywaniu konwersji zbiorczej za pomocą programu Biuro GT. Najczęściej objawiały się one błędem 0x80040e31: Lock request time out period exceeded zapisanym w logu konwersji podmiotu.
 • W deklaracji PIT-36L(20) skorygowano pola dochodu i straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, uwzględniając w nich przychód z tytułu zwrotu składki zdrowotnej.
 • W pliku epp poprawiono błąd związany z generowaniem danych dla dokumentów ZW - Zwrot do paragonu powodujący brak uzupełniania numeru paragonu źródłowego. Błąd mógł uniemożliwiać prawidłowe rozpoznanie schematu importu w czasie wprowadzania dokumentów w księgowości.
 • Poprawiono błąd mogący uniemożliwiać prawidłowe podłączenie Konta InsERT do programu. Błąd mógł wystąpić w przypadku logowania się do konta z wieloma firmami o tym samym numerze NIP.


(aktualizacja)
Opublikowano wersję 1.78 HF3 systemu InsERT GT. 

W tej wersji zawarto poprawkę dotyczącą pola nr 5 deklaracji PIT-11(29) - Nr informacji. W wersjach 1.78 - 1.78 HF2 błędnie wpisywana była do niego wartość 0.

(aktualizacja)
Opublikowano wersję 1.78 HF2 systemu InsERT GT. 
 
Do programu wprowadzono następujące zmiany:
 

 • Zaktualizowano słownik gmin z uwzględnieniem zmian w podziale terytorialnym kraju.
 • Rozwiązano problemy z wykazywaniem prawidłowej kwoty składek na PPK w deklaracji PIT-11. Nieprawidłowości występowały, gdy spełnione były jednocześnie następujące warunki: pracownik należy do PPK, korzysta z jednej z ulg podatkowych (dla rodzin 4+, na powrót, dla seniora, dla młodych), wynagrodzenie płatne jest w kolejnym miesiącu oraz PPK przekazywane jest do 15. dnia następnego miesiąca.
 • Rozwiązano problem powielania zakładki Pozycje w oknie dekretu. Zakładka była powielana po zmianie powiązania VAT.
 • Rozwiązano problem z automatyczną instalacją wielostanowiskową. Podczas instalowania poprawki HF1 do wersji 1.78 na stanowiskach klienckich nieprawidłowo pojawiał się komunikat: Brak aktualnej informacji o abonamencie.
 • W kreatorze rejestracji klientów biur rachunkowych poprawiono sposób prezentacji dostępnej liczby obsługiwanych podmiotów (dla licencji na nielimitowaną liczbę podmiotów).
 • W deklaracjach skarbowych naprawiono przeliczanie kwot zależnych od pól dot. ulgi na złe długi. Przed poprawką edycja kwot w tabeli Dane szczegółowe ulgi na złe długi nie aktualizowała automatycznie pól od niej zależnych.
 • W załączniku PIT/BR(7) została poprawiona formuła w polu 64, która nie uwzględniała dotychczas pól od 41 do 63.
(aktualizacja)
Opublikowano wersję 1.78 HF1 systemu InsERT GT


Do programu wprowadzono następujące zmiany:

 • W słowniku odsetek karnych zaktualizowano roczną stopę procentową odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Nowa stawka obowiązuje od 01.01.2024 r. i wynosi 15,75%.
 • Wprowadzono zmianę symbolu w tytule płatności podatku VAT wynikającej z plików JPK/V7M i JPK/V7M. Zmiana zostanie uruchomiona 01.01.2024 z dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów dot. wpłat na mikrorachunek.
 • Zaktualizowano słownik kodów CN. Usunięto kody nieaktualne.
 • Rozwiązano problem wczytywania wyciągów bankowych w module Homebanking.
 • Naprawiono błąd wysyłki operacji bankowych do Homebankingu.
 • Zoptymalizowano wydajność procedur bazodanowych odpowiedzialnych za wyliczanie cen.
 • Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie nieprawidłowej zawartości list w przypadku korzystania z domyślnych ustawień filtrów w modułach powiązanych z urządzeniami fiskalnymi.
 • Poprawiono wydruk przelewu do Zaliczki miesięcznej od wypłat PIT.
 • Rozwiązano problem z definiowaniem formatowania warunkowego list w programie Biuro GT.
 • Poprawiono błąd związany z wyliczaniem korekty kosztów magazynowych. Sumaryczna wartość korekty przyjęć magazynowych nie była pomniejszana o wartość wydań wynikających z przesunięć magazynowych.
 • Rozwiązano problem z wysyłką deklaracji elektronicznych i plików JPK wykonywaną jako operacja zbiorcza z programu Biuro GT. Przyczyna leżała po stronie funkcji wywołującej listę certyfikatów.
 • W interfejsie programistycznym Sfera przywrócono prawidłowe działanie metody ImportZapiszPowiazanie obiektu Dekret.
 • W kreatorze rejestrowania klientów biur rachunkowych pole z nazwą firmy do zapisania w Koncie InsERT jest wypełniane na podstawie nazwy z Danych podmiotu.
 • Wprowadzono poprawkę na liście pozycji w oknie Dekretu. Błąd występował po usunięciu pozycji z listy - nie następowało ich przenumerowanie a wartości w podsumowaniu nie były aktualizowane.
 • Wprowadzono poprawkę na liście pozycji w oknie Dowodu wewnętrznego. Błąd występował po usunięciu pozycji z listy - wartość w podsumowaniu nie była aktualizowana.
 • Wykonano zmiany w mechanizmie pobierania e-Faktur z KSeF. W niektórych sytuacjach dochodziło do nieprawidłowego oznaczenia okresu, za który e-Faktury zostały pobrane.
 • Zmieniono sposób odświeżania danych podmiotów zarejestrowanych w Koncie InsERT. Wcześniej mogło dochodzić do rozbieżności między stanem zapisanym w bazie danych programu a faktycznym stanem rejestracji zapisanymi w KI.
 • Zmieniono sposób prezentowania listy schematów importu wywoływanej w programie Biuro GT w kreatorze kopiowania SI pomiędzy podmiotami. Do tej pory lista błędnie prezentowała schematy dla KSeF i schematy Portalu Biura, które w tej chwili nie są obsługiwane w procesie zbiorczego kopiowania.
 • [Navireo] Komponent Dokumenty firmy udostępniono użytkownikom mającym dostęp do modułu handlowego Księgi handlowe.

 

 

Jeszcze jedna ważna informacja o wydanej poprawce. Zdecydowano się zablokować w niej możliwość dodawania deklaracji PIT-11(29), ponieważ błędnie uwzględnia ona składki na PPK.  Po wyeliminowaniu problemu deklaracja zostanie przywrócona. W 1.78 HF1 użytkownicy przy próbie utworzenia PIT-11 napotkają taki komunikat:

 

W związku z wykryciem nieprawidłowości w wyliczaniu deklaracji PIT-11(29) prosimy o wstrzymanie się z ich naliczeniem i wysyłką. Pracujemy nad poprawką. Zostanie ona udostępniona w najbliższej aktualizacji programu tak szybko, jak to możliwe.

Do tego czasu możliwość wystawiania nowych deklaracji została zablokowana.


Pojawiła się nowa wersja 1.78 systemu InsERT GT.

Wersja ta dostosowuje system do wymogów prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. i wprowadza kolejny pakiet zmian związanych z KSeF.

Handel
 
KSeF – modyfikacje własne zawartości e-Faktur
Udostępniono możliwość modyfikacji zawartości e-Faktury wysyłanej do Krajowego Systemu e-Faktur za pomocą tzw. skryptów sferycznych. W skryptach możliwe jest korzystanie z bibliotek .Net Framework 4.6 oraz z obiektów dostępnych w interfejsie programistycznym Sfera dla Subiekta GT. Pozwalają one nie tylko na uzupełnienie dodatkowych, niewymaganych prawnie sekcji przewidzianych w strukturze logicznej e-Faktury, ale także na modyfikację standardowej zawartości e-Faktury wygenerowanej przez program. 

Fundusz Ochrony Rolnictwa
1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa (Dz. U. z 2023 poz. 1130). Zgodnie z ustawą wpłaty na FOR są naliczane w wysokości 0,125% wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług, nabytych od producentów rolnych, i wpłacane na Fundusz przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, będące podatnikami podatku od towarów i usług. 
Wartość produktów rolnych jest ustalana na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR wystawianych od 1 stycznia 2024 r. Wpłat na fundusz dokonuje się za okresy kwartalne w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału. 
W celu ułatwienia naliczania opłat w programie dodano zestawienie Rozliczenie Funduszu Ochrony Rolnictwa. Zestawienie to wylicza kwotę opłaty w oparciu o towary, które mają zaznaczony znacznik Towar podlega opłacie na Fundusz Ochrony Rolnictwa, i znajdują się na fakturach zakupu oraz fakturach RR wystawionych przez kontrahentów oznaczonych jako Producent rolny.

SPTK
Do transakcji Sprzedaż poza terytorium kraju – SPTK dodano znacznik VAT rozliczany przez usługobiorcę (art. 100 ust. 1 pkt 4), który umożliwia rozróżnienie świadczenia usług na rzecz podatników VAT UE z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej od sprzedaży na rzecz podatników spoza unii. 
Dotychczas rozróżnienie takiej sprzedaży w systemie InsERT GT obowiązywało na poziomie programów księgowych. W wersji 1.78 zostało ono wprowadzone do Subiekta GT ze względu na konieczność prawidłowego generowania dokumentów wysyłanych do Krajowego Systemu e-Faktur. 
 
Opłaty specjalne
Mechanizm naliczania opłat specjalnych rozbudowano o możliwość oznaczania poszczególnych dokumentów sprzedaży, dla których powinna zostać naliczona opłata specjalna. Mechanizm ten można wykorzystać m.in. do naliczenia obowiązkowych od 01.01.2024 r. opłat od wydanych opakowań jednorazowego użytku na napoje i żywność, wprowadzonych wraz z tzw. dyrektywą SUP (Single Use Plastic). Oznaczenie można włączyć w Parametrach Subiekta, na zakładce Inne

Powielanie operacji bankowych
W module Operacje bankowe dodano możliwość powielania pozycji. Opcja dostępna jest w menu kontekstowym. 
 
 
Księgowość
 
Nowe wersje deklaracji oraz nowe załączniki 
Dodano nowe wersje deklaracji wraz z załącznikami: 
 • PIT-36L(20) 
 • PIT-36(31) 
 • PIT-RB(2) 
 • CIT-RB(2). 
Wysyłka elektroniczna tych deklaracji zostanie dostarczona w kolejnej wersji programu planowanej na styczeń. 
Dodano również obsługę nowych załączników: 
 • PIT/M - Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców za rok podatkowy. Jest to załącznik do deklaracji PIT-36. 
 • PIT/ZG - Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku za rok podatkowy. Jest to załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L. 
 
Podgląd załącznika w e-Sprawozdaniach finansowych 
e-Sprawozdaniach finansowych udostępniono możliwość podglądu załącznika dodanego do elementu Dodatkowe informacje. Podgląd dostępny jest dla plików z rozszerzeniami: pdf, jpg, jpeg, png i bmp. 

Wyszukiwanie dokumentów po numerze KSeF 
W modułach: Dokumenty firmy/Portal Biura, Dekretacja i księgowanie, Ewidencja VAT sprzedaży oraz Ewidencja VAT zakupu, w opcjach Szukaj (F7) i Filtruj (F8) dodano możliwość wyszukiwania i filtrowania dokumentów według numeru KSeF. 

Uwzględnianie zwrotu z tytułu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej w deklaracji PIT-36L(20) i PIT-28(26) 
W deklaracji PIT-36L(20) dodano sekcję techniczną o nazwie Roczne rozliczenie składki zdrowotnej – zwrot. Pole przychodu z tytułu zwrotu składki zdrowotnej odliczanej od dochodu odwołuje się do danych z Ewidencji składek, z kartoteki wspólnika. Przychody do opodatkowania w PIT-36L są powiększane o wartość wykazanego w sekcji technicznej zwrotu. 
W deklaracji PIT-28(26) dodano sekcję techniczną o nazwie Roczne rozliczenie składki zdrowotnej – zwrot. Pole przychodu z tytułu zwrotu składki zdrowotnej odwołuje się do danych w Ewidencji odliczeń i doliczeń, a podział na stawki ryczałtu następuje w oparciu o dane z PIT-28 za poprzedni rok. Przychody do opodatkowania w PIT-28 są powiększane o wartość wykazanego w sekcji technicznej zwrotu. 

Automatyczne przeliczanie pól załącznika powiązanych z deklaracją główną 
Wprowadzono mechanizm automatycznego przeliczania pól załączników powiązanych z deklaracją główną. Pola załącznika oznaczone jako nieedycyjne będą zawsze przeliczane automatycznie, natomiast dla pól załącznika oznaczonych jako edycyjne użytkownik może określić opcję ich przeliczania w Parametrach deklaracji
Domyślnie zaznaczona jest opcja Pytaj, które pola edytowane przeliczyć. Oznacza to, że po ręcznej edycji przez użytkownika pola na deklaracji głównej, które powiązane jest z polem załącznika, wyświetlone zostanie okno z informacją o tych powiązaniach, a użytkownik będzie mógł zdecydować, które pozycje na liście chce przeliczyć. 

Przykładowe faktury z KSeF dla wersji próbnej programu 
Dla wersji próbnej programu z zaznaczoną opcją Wpisz dane przykładowe w module Dokumenty firmy i Portal Biura – Dokumenty udostępniono przykładowe faktury z KSeF, które pomogą w zapoznaniu się z nowymi funkcjami w programie. 
 
Ustawianie daty przy wprowadzaniu dokumentu 
W Ewidencjach VAT oraz w Ewidencji przychodów i KPiR wprowadzono mechanizm ustawiający datę na dodawanym dokumencie według wyboru w filtrze Okres. Oznacza to, że na nowym dokumencie będzie obecnie ustawiany ostatni dzień wybranego w filtrze okresu, zamiast data bieżąca. 
 
Powielanie operacji bankowych
W module Operacje bankowe dodano możliwość powielania pozycji. Opcja jest dostępna w menu kontekstowym. 
 
Zmiana formy opodatkowania od nowego roku 
Dla podmiotów rozliczających się ryczałtem aktywowana została opcja zmiany formy opodatkowania od nowego roku. Aby skorzystać z tej opcji, należy uruchomić kreator Zmień formę opodatkowania dostępny w menu Narzędzia
 
 
Kadry-płace
 
Nowe wersje deklaracji
 • Dodano nową wersję deklaracji PIT-4R(13) wraz z możliwością jej wysyłki elektronicznej. Deklaracja stanowi zbiorcze zestawienie należnych zaliczek za wszystkie miesiące i należy ją złożyć do końca stycznia za rok poprzedni. 
 • Dodano nową wersję deklaracji PIT-8AR(13) wraz z możliwością jej wysyłki elektronicznej. Jest to roczna deklaracja informująca o pobranym zryczałtowanym podatku dochodowym. Należy ją złożyć do końca stycznia za rok poprzedni. 

Nowe kody ubezpieczeń
Od 1 stycznia 2024 r. wprowadzone zostaną nowe kody ubezpieczeń:
 • 14 30 – osoba pobierająca świadczenie wspierające, 
 • 14 31 – osoba niepodejmująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, 
 • 14 32 – osoba niepodejmująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, podlegająca z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, 
 • 14 33 – osoba niepodejmująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, podlegająca z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu, niepodlegająca ubezpieczeniom społecznym.

Drugi próg podatkowy na żądanie pracownika
Umożliwiono wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy w wysokości określonej dla II progu podatkowego od dowolnego miesiąca roku. Możliwość ta jest niezależna od wyliczeń zaliczki wg skali podatkowej i przysługuje w sytuacji, gdy pracownik złoży odpowiednie oświadczenie. Opcja dostępna jest w oknie Pracownik, na zakładce Podatkowe

ZUS Z-3
Dodano nowy wzór deklaracji ZUS Z-3 wraz z możliwością jej wysyłki do PUE ZUS. Deklaracja składana jest na potrzeby wypłaty zasiłku ZUS w podmiotach zatrudniających poniżej 20 osób. 
 
------------------------------------
 
* Rejestracja klientów biur rachunkowych
Wersja 1.78 wprowadza nowy obowiązek dla biur rachunkowych - rejestrowanie klientów w Koncie InsERT. Obowiązek ten jest podyktowany m.in. koniecznością przygotowania infrastruktury do przechowywania tokenów dostępowych do KSeF. Na wypełnienie tego obowiązku biuro będzie miało 60 dni liczone per każdy podmiot od momentu uruchomienia nowej wersji na podmiocie. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku podmiot przestawi się w tryb read-only.   

Prezentacje wideo

 
Statystyka:
Przeglądano: 257
Dalej
Kontakt
GSM
comarch.multicomp.pl
Godziny działania sklepu
pn - pt, od 9 do 17
Informacje
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest

 online.
Insert Sprzedaż 600k
18 June 2024
3021723 wywołań od 22 March 2011
Copyright © 2012 oscGold
Czas przetwarzania strony: 0.025 sek with 26 zapytan